VIP hosté a lektoři na letním vědeckém táboře

23. 7. 2013

Ahoja naši akademici, víte že na letním vědeckém táboře Junior Akademie, kromě báječného táborového programu, plného vědeckých dobrodružství, budete mít tu možnost potkat se s našimi zajímavými hosty ze světazajímavých vědeckých disciplín?

Poznáte naše VIP hosty ze světa vědy a Věda bude váš kamarád :)

Setkáte se s výzkumníkem Ing. Jaroslavem Nejdlem, Ph.D. a Mgr. et Bc. Michaelem Víchem z Fyzikálního ústavu Akademie věd ČR, kteří vás seznámí s tím,co je světlo, co je laser a s jeho využitím v každodenním životě. Dozvíte se, že lasery jsou všude kolem nás a budete svědky několika experimentů, jako jsou zdroje elektromagnetického záření, difrakce světla, polarizace světla, intenzita a lom světla. Také proběhne pump-probe experiment. A že nevíte co to je? Tak naši hosté, výzkumníci, vám to vysvětlí a předvedou na těchto vědeckých experimentech.

Ing. Marcel Grün, ředitele Hvězdárny a planetária hl.m.Prahy zajistil, že za vámi přijede Astrobus a s jeho kolegy astronomy budete pozorovat dalekohledem Slunce a objekty noční oblohy. Nemine vás populárně naučně vědecky zaměřená astronomická beseda s promítáním astro filmů.

Lektor Bc. Ota Hajzler se svými instruktory vás ohromí svou přednáškou na téma Řešení krizových situací a 1. pomoc je a není velká věda. Vše si potom budete předvádět a zkoušet na týmových workshopech.

Více informací o vědeckém táboře sledujte zde.

best websites