Spustili jsme web Junior Akademie!

16. 9. 2012

Milí akademici, od dnešního dne můžete vidět nové stránky Junior Akademie, na kterých kromě informací o ČVUT a vědě jako takové najdete i seznam kroužků a exkurzí, které vás toto pololetí čekají.

Prostřednictvím Junior Akademie chceme srozumitelně a systematicky seznamovat vás, žáky základních a studenty středních škol, s výzkumem a nejnovějšími poznatky v oblasti technických oborů, jako je elektrotechnika, strojírenství, informační technologie, doprava, stavebnictví, biomedicínské a jaderné inženýrství.

Po dobu trvání projektu, tedy od září 2012 do května 2014, budeme organizovat zajímavé a interaktivní kroužky, které vždy povede odborník z ČVUT. Chybět nebudou exkurze na výjimečných pracovištích naší vysoké školy, kde se budete moci doslova „dotknout vědy“.

best websites